woensdag 22 februari 2012

Page 5...

Pagina 5 van Bottom of the Garden is klaar, en er is al een klein stukje van pagina 6 klaar. Hiermee kan je de volledige breedte van het werk zien. De blauwe vakjes moeten nog gedaan worden.

Page 5 of Bottom of the Garden is ready and a little piece of page 6 is done allready. With this you can see the full width of the piece. the blue squares still need to be done.


Love, Babs