maandag 20 januari 2014

Not so good news

Niet zo goed nieuws. Mijn mama (madammeke ongeduld) is vandaag naar het ziekenhuis gemoeten voor een controle van haar diabetes, omdat de waarden heel erg uiteen lopen en zeer hoog komen te staan. Vermoedelijk komt het door de epidurales die ze gekregen heeft voor de pijn in haar nek en arm. Jammer genoeg moet ze nu in het ziekenhuis blijven en daar heeft ze een grondige hekel aan. Ook moet ze insuline gaan spuiten, iets waar ze erg tegen op zag. Ze moet al zeker een week blijven, misschien langer.
 
Not so good news, my mom (madammeke ongeduld) had to go to the hospital today for a checkup for her diabetes, because the numbers where to much switching and much much too high. It might come from the infiltrations she got for the pain in her neck and arm. Sadly she has to stay in the hospital and she really hates that. Also she needs to start using insuline instead of oral medication, something she really didn't wanted. She has to stay for at least a week, maybe longer.
 
Op een internationale groep waar een deel van mijn pennevriendinnen op zit had ik een oproepje gelanceerd om haar postkaartjes te zenden om haar een beetje op te vrolijken. Misschien kan ik dat hier ook doen met de bloggers die mij en of haar kennen? Het hoeft niet superveel te zijn, een berichtje op haar blog of een kaartje, of iets anders leuks of kleins (het adres om iets op te sturen kan je via mijn email vragen - siliun@live.be)
 
On an international group where I met some of my penpals I placed a little add to send her postcards to cheer her up a bit. Maybe I can do it here aswell with the bloggers that know me and/or her? It doesn't have to be very much, a message on her blog, a postcard or something other little surprise? (the postal adress you can ask at me at my emailadress siliun@live.be)
 
Ik hoop dat ze snel weer beter wordt en dat we haar samen een beetje kunnen opvrolijken.
 
I hope she gets better soon and that together we can cheer her up a bit.
 
Love, Babs

zaterdag 11 januari 2014

I stitched a bit too...

 
Dit is wat ik de vorige keer had laten zien van mama haar handtas. Ik borduur en zij moet ze verder afwerken.
 
This is what I showed last time from my moms handbag. I stitch it for her, and she does the finishing.
  
En dit is hoe ver ik nu zit :)
 
And this is what I managed until now :)
 
Love, Babs