woensdag 6 juni 2012

A sign of life...

Hallo,

het is een hele tijd geleden dat ik online geweest ben of nog wat op m'n blog geplaatst heb. De meeste onder jullie weten hoe dat komt, maar eerlijk gezegd, ik was er nog niet over. Ik speelde nog steeds met het idee om er een einde aan te maken alhoewel sommige mensen rondom mij dachten dat ik er over was. Ik vluchtte vaak en zette een masker op.

Zondagavond 4 juni kwam ik van Gent en ben met de auto geslipt op de afrit. Eerst aan de linkerkant een vangrail mee gehad, proberen tegensturen en dan tegen een verlichtingspaal geëindigd. Mijn autootje dat ik nog maar 3 maanden had, volledig total loss. De auto wat meer naar links geraakt en ik was er niet meer. En ergens begreep ik het niet, maandag ineens ben ik beginnen wenen, en beseft dat ik blij ben dat ik nog leef, terwijl ik een paar dagen ervoor het niet meer zag zitten.

Voor hoe m'n auto er uit ziet heb ik heel weinig verwondingen, mijn linkeram en schouder en nek doen wat zeer, de gordel staat op m'n lichaam te zien in blauwe plekken, m'n linkerhand is eerste en tweede graads verbrand en wat schrammen en blauwe plekken op mijn benen.


Hello,

it's been a long time since I've been or online or blogged. Most off you know the reason, but honestly I wasn't over it yet. I still had the thoughts to commit suicide, and even tough people around me thought everything was getting better, it wasn't. I ran away from my problems and hid behind a mask.

Sundayevening the 4th of June I came from Ghent and I slipped with my car. First I hit the safetyrails on the left side of the car, I tried to pull the car the other way, but ended frontal against a lightpole. My car, which I only had for 3 three months, is total loss, it can't be fixed. If the car had hit the pole more to the left, I wasn't on this world anymore. And something I didn't really understood, monday afternoon I started crying, finally being happy I was still alive, while a few days before I still wanted to die.

I don't have much injuries, compared with what I should have when you see the car, my leftarm, shoulder and neck are hurt, you can see the safetybelt in bruises on my body, my lefthand is burned with first and second degree burnwounds and some bruises and scratches on my legs.


De laatste maanden heb ik niet zoveel geborduurd, een beetje aan m'n Haed en m'n Earth Goddess is ingelijst.

The last few months I haven't stitched much, a little bit on my Haed, and the Earth Goddess got framed.Dankjewel allemaal voor aan me te denken en ik hoop dat ik nu eindelijk een nieuwe start kan nemen.

Thank you all for thinking about me and I hope I can finally take a new start.

Love, Babs